Złożenie przez pracowników oświadczenia (PIT-12)

Złożenie przez pracowników oświadczenia (PIT-12) upoważniającego zakład pracy do rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (musi być złożone przed 10.01.2014 r.).