Monthly Archives Styczeń 2014

Termin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne

Termin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.

Czytaj więcej

Termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne

Termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.

Czytaj więcej

Złożenie przez pracowników oświadczenia (PIT-12)

Złożenie przez pracowników oświadczenia (PIT-12) upoważniającego zakład pracy do rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (musi być złożone przed 10.01.2014 r.).

Czytaj więcej

Wpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności

Wpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności – podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę), sporządzenie i przekazanie informacji.

Czytaj więcej