Daily Archives Styczeń 15, 2014

Termin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne

Termin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników.

Czytaj więcej