Daily Archives Styczeń 7, 2014

Wpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności

Wpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności – podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę), sporządzenie i przekazanie informacji.

Czytaj więcej